parwar

parwar

parwar
ɿ .
parwar


 
         


 

 

   
2: 70
: 39
: 12/09/2008

  Empty
:      Empty 07, 2010 12:00 pm
Rka ewt ji gay pire

Tişt nede d

av li derya xweli li serya

Ji xelk re jire ji xwere kwire

Li gor sal t fesal

Ne her kes b ez ez ne ola b rez

Xweli li wi ser y go sed ser j ne qeher

aqil taca zrne di ser her kes de nne
aqil sivik bar girane
pipirs ji kal zemana ji xort geryay
nan dew taştya derew
Xort fedyok bi kundek kea fedyok bi gundek
Her sal bi sale m dibn xwesk bi par
Li gor sal t fesal
Mala tr jn xerab ji bin .
av reş av belek şv taşt kire yek
Go ga dikeve kr l pir dibin
Şr şre i jine i mire
Mirşka ji derve bera mirşka ji hndir da
Ew bne xwed y male em bn diz şecal
Li qetki digerya werisek bi dest ket
neke bi mezina jre dibin qlo bizina
Mihvan vala ne bi ahla ne bi sahla
d u dunda serkir b aqila yeqinkir
dev w ne giha tir go tirşe
nv mezela ji nezera
agir bi mala bavmin ket gur b malxw
pivaza ne xwe bhn ji devw na y
kes bi şiret na be
ser ne s paca l ne gerin
Kes ji xezal bezatir tine , l ji rizqxwe pve naxwe
Gya y hewş tahle
heger egel bizin t nan şivan dixwe.
miri$ka B bext hka ji crana re dike
milete be ziman wek mirovek be Dile
n hatin, kevin helatin
ji xelk re pirbjo, ji xwe re ker gjo
xeber vara kevin qul dwara
ku tu diz be, şev reş pirin    
parwar


parwar: 401
: 36
/ :
: 10/09/2008

  Empty
: :      Empty 09, 2010 2:00 pm


Aqil taca zrne di ser her kes de nne


Agir bi agir naye vemirandin


Ava hd min ecb j d


Axina v dest ji v destra namne


Aqil sivik bar girane


Agir bi dehl keve, hişk ter tevda dişewitin


Av di gola de gen dibe


Av ar tucar nabin yar


Aş nezana bi xwe digere


Ava xwesti nae hasti


Bar bare, serbar neyare


Başkiro bi xwe kiro, xerab kiro bi xwe kiro


Baweri heza jiyane ye


Bedewi naye veşartın


Benşt dhna ji ritlye.


Bilind nenre nizim nekeve


Bira biraye bazar xuyaye


Bra av j vexwe kevra navj.


Bi pirs ji kal zemana ji xort geryay


Bela ji der b guman tn


Berx nr ji bo Serjgernye


Bi guleke bihar nay


Bela mero ji ber nig merov t


Bi pirs mirov digh Quds


Bi xweziya dest naghje baq keziya


Br bi derziy nay kolan


Bila hindik be bila rindik be


Bilra liber gaye ira liber kraye


Birna vekir mirov xwe naxiy


Bka liser hesp kes nizane nesb k


deva xwed bike dery xwe bilind dike

here masiya div qna w şil bibe.


li hesp xelk peyaye.


ne ji malk nizani bi hewalk.


Ecel bizn t nan şivn dixwe.


Ez b ez tu b ez w k here ber pez.


Ez dibm i tembra min dib i?


Ez mr tu mr w k bibe wezr


Caven li deriya xwel li serya


kiro bi xwekiro xerab kiro bi xwe kiro


ciqas dre hewqasi bi nre


huqas mar fetla bide xwe disa ji we rast here qule


c heyfa bav xew liser kir.


Dest vala deng j nay


Dar dev bi guhin


Day belay, xuşk tehlay,jin were kolana min,ez te bigernim li welat din


Dk c di hk de azan dide


Dengbej gula govenda na


Diz ji malbe ga di kulekra derdikev


Dost di roja tengda beludibe


Dr bi nr


Dil bi xezeb naghje mirada


Du zebeş bi destek nayn girtin


Dil bi dila zane


Dew ceriband ji mast ne ceriband tire


Dema dayik dimire bav di be mam


Deng def ji dr ve xweshe


Derman hertişt xwdeye derman xwde tuneye


Extiyari dojeha jiyane ya


Fistan qza sore, av xorta kora


Ga dikeve kr l pir dibin


Giyay hewş tahle


Giya di bin kevira da namne


Go Ereb ima masty te reşe, go mal min eve


Go koro tu i dixwaze go av.


Gotina rast sonda naxwaze


Gotina xweş buhara dila ye


Gotn vara dikevin qul dwara


Golik mal ji gay mal natirs


Golkek nav garank xerab dike


Girt bi şiri bernada bi biri


Her dik li ser luse xwe bang dide


Hesl xiranabe hingiv gen nabe


Her teyr bi ref xwera difıre


Her dnsisek mansisek jre lazime


Hesin hesin dibire


Hesp m xwe zde dik


Her giya li ser koka xwe şn dibe.


Herkes mr roja xweye


Hesp nr ji sim xwe şer nake


Hinbyi ji harbyi xerabtira


Însan b esas ne dibe tevr ne dibe das


jiyana mezluma ji y zalima dirjtire


jahr ji celiyen mara qut nabe.


Ji ave be deng diherike bitirse


Ji bo mirov jiyan nehatiya dayin, hatiye kirekirin


Ji pikan xeta ji mezinan ef


Ji derda r berda


Ji kar netirse bila kar ji te bitirse


Ji tirşk re xal xwarz ji şera re ap biraz


K dinya dot ku kir firot


Kese ku mirine bibine bi nexweşiye raziye


Kesek nabje dew min tirşe


kera nebin nav kera da ji hev frnebin tir fisa


Kero nemir heta qvar şnb.


Kevir giran di ciy xweda başe


Kevr havna bavj pişt kulna


Kes sra nexw bhn j nay


Keel hekim bya w dermanek ji ser xwera bidta


Kcik gosht kcik naxu


Ku pişta min heba zik min ne di şiya.


.Kurm şr ta pr


.Kurm dar ji dar ye


Ku tu neke bi ya mezina w qulo te bibin wek y bizina.


Ku tu uyi bajareki kora aveki xwe bigre


Ku tu bibe hasp we siware te zede bin


Lv ji diranan pştirin


Li welate kora avşaş dibin qıral


Mala pr stara pr


Mala tr jin xerab ji bin.


Mas di behr di nayn kirn


Mirov bi pirs die Quds


Mih bi nig xwe bizin bi nig xwe


Mih nediti naye kirine


Meznaya bi qala (gotina) nabe sala


Navik mezin li gundek kavil.


Nikare bi ker dire kurtn.


Ne ji gelaca ba w gur m bi hevre bimeşiyana


Ne sar li te t ne germ li te t.


Ne xwar ne da hevala genkir avt newala


Pr bahwer nekir mrkir dawa next hefteka kir.


Pişt tengasya firehye.


Penus ji şur bi heztire.


Pel mare razayi neke.


Qenciy bike bavje av.


Qna taz tenbr di xwaz


Rasti tehla.


Rast şr Xwedye.


Rakirina zilme ji zilmdara nexwazin.


Rev nediu kule hejik bi dv xwe vedikir .


R dibe bost l dujmin nabe dost.


Riya dirj ji gava bik destp dike.


Roja xweş ji sibda kifşe.


Rv du cara nakeve xefke.


Şam şekire welat j şerntire


Ser ne şe dismal l gir mede.


Sere berjer naye jekirin.


Ser bnamus cinet nabine


Sere qijika qeli je enabe.


Ser du berana d beroşkda nakele


Ser keel başe di bin kumde


Ser pehati ji hakime lokman etir dizane


Şr Şre i jine i mre


Şjna di av xwed nabne derzya di av


Tenr bi tir fisa germ nabe


Tirek du tir licem tireka wek hevin


Tifka sayi şerm bike ji xweyi


Tişta nede d


Tir li ku das li ku


Tu dizbe şev reş pirin


Tu i bin te w hiln


Xebera xweş mar ji qul dertne


Xeta xwer ji gay pre


Xwar rn rast biaxif


Xwel li w ser ku hefit ser j ne şin


Xweliya mr jin ji heve


Xwediy sebr biye mr Misr


Xwede iya dibne berf l dibarne


Y dara dixwe ne weke y dijmre


Yek ne go mendo ker te bi endo


Y tişteki nizanibe tişteki ji bir nake


Wek swy eba bav xwe li xweke


Va şar va minşar
    
https://parwar.ahlamontada.net
 
    
1 1
 
-

:
parwar :: Beş Kurd :: Gulstana Ziman-